Compare Listings

  1. /
  2. Наематели
  3. /
  4. Астра-8 ООД

Астра-8 ООД
Сграда А, етаж 3

Промишлено и жилищно строителство

Илия Русанов – управител,
Павлин Русанов

Тел.: (+359) 888 468 02
Тел.: (+359) 888 253 685

Email: buildastra8@abv.bg
www.astra8.bg