Compare Listings

  1. /
  2. Наематели
  3. /
  4. Каммартон България ЕООД

Каммартон България ЕООД
Сграда А, партер – магазин
Сграда А, етаж 2 – офис

Професионални машини и консумативи.
Лилия Горанова,
Николай Цвятков –
управител магазин Русе

Тел.: (+359) 887 240 893

Email: info@kammarton.com
Email: russe@kammarton.com

www.kammarton.com