Compare Listings

  1. /
  2. Наематели
  3. /
  4. Лубрика ООД

Лубрика ООД
Сграда А, етаж 6

Производство и продажба на моторни масла и смазки.
Преработка на отработени масла.

Славко Славов – управител
Ива Иванова – техн. секретар

Тел.: (+359) 82/814816

Email: office@lubrica.com
www.lubrica.com