Compare Listings

  1. /
  2. Наематели
  3. /
  4. Мартинели ООД

Мартинели ООД
Сграда C, партер

Внос, износ и търговия със стоки за комплексно обзавеждане на обществени, търговски и частни зони

Теодора Папазова –
управител магазин Русе

Тел.: (+359 82) 822 322

Email: ruse@martineli.bg
www.martineli.com