Compare Listings

  1. /
  2. Наематели
  3. /
  4. МУНДУС СЪРВИСИЗ АД, гр. София

МУНДУС СЪРВИСИЗ АД, гр. София
Сграда А, етаж 2

Интегрирани услуги по управление и поддръжка на сгради. Професионално почистване на жилищни сгради, офиси, търговски обекти. Следремонтно почистване на сгради.

Лъчезар Петров – Изпълнителен Директор
Ивалина Савчева – ръководител офис Русе

Тел.: (+359) 879 408 591

Email: ivalina.savcheva@mundus.bg