Compare Listings

  1. /
  2. Наематели
  3. /
  4. Овергаз Мрежи ЕАД

Овергаз Мрежи ЕАД
Сграда А, етаж 1

Разработване, изграждане и предоставяне на инфраструктурни услуги в областа на газификацията.

Светослав Иванов – Изп.директор

Тел.: (+359 82) 816007,
Тел.: (+359 82) 816009,
Тел.: (+359 82) 816014

Email: gas@overgas.bg
www.overgas.bg