Compare Listings

  1. /
  2. Наематели
  3. /
  4. Региоком АГ-клон България КЧТ

Региоком АГ-клон България КЧТ
Сграда B, етаж 3

Кол център в сферата на енергетиката за клиенти на ЕОН, Германия

Управители:
Яна Людомирец,
Любомира Райчинова

Tel.: (+359) 52/679660,
Fax.:(+359) 52/679 677

Email: lubomira.raytchinova@regiocom.com
www.regiocom.com