Compare Listings

  1. /
  2. Наематели
  3. /
  4. Русенска строителна борса ООД

Русенска строителна борса ООД
Сграда А, етаж 2

Строителен надзор. Оценка на съответствие на инвестиционни проекти. Инвеститорски контрол. Организация и провеждане на търгове. Оценка на недвижими имоти, машини и предприятия. Обследване и сертифициране на сгради за енергийна ефективност.

Велизар Ранев,
Митко Тенев,
Красимира Петкова

Тел.: (+359 82) 821 725
Fax: (+359 82) 821 724
Email: rsb_ruse@abv.bg