Compare Listings

  1. /
  2. Наематели
  3. /
  4. Стройконсулт-СК ООД – Русе

Стройконсулт-СК ООД – Русе
Сграда А, етаж 2

Проект мениджмънт. Подготовка и провеждане на търгове и конкурси. Управление на инвестиционни проекти. Строителен надзор. Инвеститорски контрол. Оценки на недвижими имоти. Геодезически услуги по ЗУТ и ЗКИР.

Велизар Ранев – управител

Тел.: (+359 82) 821 725
Тел.: (+359 82) 838 071

Email: ranev@abv.bg
Email: stroikonsult_sk@abv.bg