Compare Listings

  1. /
  2. Наематели
  3. /
  4. Теленор България ЕАД

Теленор България ЕАД
Сграда А, етаж 3

Телекомуникационен и GSM оператор Теленор.

Лице за контакт:
Свилен Коев – ръководител офис Русе

Тел.: (+359) 898 665 030

Email: skoev@telenor.bg
www.telenor.bg