Compare Listings

БИЗНЕС ПАРК РУСЕ предоставя на гр. Русе и региона първокласна среда.Неговата цел е да отговори на динамиката на пазара и на последните международни стандарти в бранша и да гарантира качество на предлагането.

БИЗНЕС ПАРК РУСЕ отговаря на темпото, с което се развиват бизнесът и пазарът на имоти:

  • все по-интензивно навлизат международни компании;
  • високите изисквания на работещите у нас чужди фирми към офис площи от по-висок клас;
  • изискванията на българския бизнес към характеристиките на работната среда и търсенето на по-съвременни, комуникативни и луксозни бизнес пространства.

НАЙ-ГОЛЯМОТО ПРЕИМУЩЕСТВО на такъв тип площи е концентрацията на различни видове бизнес на едно място, което води до по-лесна комуникация, създаване на партньорства и по-добри възможности за привличане на потенциални клиенти.

ПРОЕКТЪТ се състои от 3 сгради, офисни площи клас А с един подземен и шест надземни етажа и разгъната площ от 32 000 кв. м.

Обектът разполага с над 600 паркоместа, от които 260 са в подземния паркинг.